Публічні закупівлі

ДК 021:2015: 24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини (Вироби медичного призначення: Кобальт сірчанокислий; Фіксанали натрій гідроксид; Крохмаль; Мідь сірчанокисла; Фенолфталеїн; Калій йодистий; Йод кристалічний; Мастидин-Р; Алюмокалієвий галун; Фіксанал йоду; Калій хлористий; Набір хімреактивів для ветсанекспертизи для м`яса; Свинець оцтовокислий; Щавелева кислота; Натрій хлористий 0,9 %; Барій хлористий)


ДК 021:2015:42940000-7: Машини для термічної обробки матеріалів (Обладнання для господарської діяльності – термостат сухоповітряний)


ДК 021:2015: 24310000-3 Основні неорганічні хімічні речовини (Вироби медичного призначення: Основні неорганічні хімічні речовини)


ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Вироби медичного призначення: Пробірка  ентрифужна з кришкою, НК 024:2023: 43761 – Пробірка центрифужна нестерильна, IVD (діагностика in vitro); Пакети для автоклавування, НК 024:2023: 13735 – Паковання для стерилізування одноразового використання; Пробірка конічна гвинтова кришка, нестерильна, (поліпропілен), НК 024:2023: 46237 Нестерильна пробірка; Наконечник для дозаторів, НК 024:2023: 16822 – Наконечник піпетки; Пробірка скляна плоскодонна, НК 024:2023: 35413 – Загальна лабораторна тара багаторазового використання; Піпетка серологічна, НК 024:2023: 43375 – Піпетка з ручним заповненням)


ДК 021: 2015: 30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне (Канцтовари)


ДК 021: 2015: 33690000-3 – Лікарські засоби різні (Вироби медичного призначення, НК 024:2023: 50413 – Множинні анаеробні мікроорганізми, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір; 51517 – Множинні види Salmonella. антигени IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 51119 – Лістеріоз, антигени IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА); 45352 – Диски/стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір; 50419 – Множинні аеробні грампозитивні бактерії, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір; 50416 – Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), реагент; 58673 – Стерильне сольове суспензійне середовище/ розчинник IVD
(діагностика in vitro); 50416 – Множинні мікроорганізми родини ентеробактерій, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), реагент)


ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини (Вироби медичного призначення – н-Гексан для газової хроматографії; Ацетонітрил для газової хроматографії; Хлороформ; Метилен хлористий (дихлорметан) 99.9%; Хлороформ хч для хроматографії; Бензол)


ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Вироби медичного призначення – Ацетон ЧДА; Ацетон для газової хроматографії; Діетиловий ефір фарм; Толуол ЧДА; Соляна кислота 37%; Соляна кислота осч; Соляна кислота стандарт титр; Кислота
сірчана ЧДА; Калій марганцевокислий фарм; Гексан ч; Гексан для газової хроматографії)


ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори (Обладнання для господарської діяльності – Атомно-абсорбційний спектрометр)


ДК 021:2015: 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної і організаційної техніки)


ДК 021:2015: 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини (Вироби медичного призначення – ацетон; діетиловий ефір; гексан)


ДК 021:2015:31710000-6: Електронне обладнання (Деталі для ремонту виробничого обладнання: Електрод нітрат-селективний; Електрод зрівняння)


ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Вироби медичного призначення: Культура Колпода, НК 024:2023: 50421 – Множинні
мікроорганізми, що не належать до родини ентеробактерій, ізольований штам IVD (діагностика in vitro), набір; Флорісил для аналізу пестицидів, НК 024:2023: 52869 – Множинні електроліти IVD (діагностика in vitro), реагент; Буферний розчин, НК 024:2023: 58236 — Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro), автоматичні/ напівавтоматичні системи; Олія імерсійна, НК 024:2019: 43550 — Фіксуюча рідина для мікроскопії, IVD; Калібрувальний розчин до кондуктометра, НК 024:2023: 52859 — Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD (діагностика in vitro), калібратор)


ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини (Вироби медичного призначення: Алюмокалієвий галун, хч; Натрій  хлористий; Натрій сірчанокислий б/в; Свинець оцтовокислий, чда; Силікагель для хроматографії; Срібло азотнокисле, чда; Калій азотноксислий; Стандартний розчин афлотоксину; Стандартний зразок 4,4´-ДДД; Стандартний зразок Дельтаметрин; Стандартний зразок Метилпаратіон(метафос))


ДК 021:2015:42930000-4: Центрифуги, вальцювальні машини чи торгові автомати (Центрифуга)


ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Лот №1 – Послуги з калібрування лабораторного обладнання)


ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Лот №2 – Послуги з калібрування лабораторного обладнання)


ДК 021:2015:24930000-2: Фотохімікати (Вироби медичного призначення: Поживний агар для визначення мікробного числа на чашках; Забуферена пептонна вода; Диференціальний агар Сальмонела; Ксилозо-лізіновий дезоксіхолатний агар (КЛД-агар); Основа бульйону з сечовиною; Рідке цистин-селенітове середовище; Селективная добавка для виділення сальмонелл; Основа бульйону Фрейзера; Селективна добавка Фрейзера; Добавка Фрейзера; Основа Оксфордського середовища для лістерій; Селективна добавка для виділення лістерій, модифікована; Основа диференціального агару для лістерій; Селективна добавка L. mono I для лістерій; Збагачувальна добавка L. mono I для лістерій; Агар Сабуро з глюкозою і хлорамфеніколом; Середовище VP ( Vibrio parahaemolyticus); Бульйон МакКонкі з бромкрезоловим пурпурним; Жовчний бульйон з діамантовим зеленим 2%; Хромогенний агар для виявлення і підрахунку E. coli; Лаурил-Сульфатний Бульйон; ЕС бульйон з MUG; Середовище для тестів з метиловим червоним Фогеса- Проскауера; Телурит калію 3,5% розчин; Основа агару для Clostridium perfringens; Добавка з циклосерином T.S.C.; Основа бульйону для визначення токсигениості Clostridium botulinum; Модифікований селективний бульйон для ієрсіній; Основа селективного агара для іерсіній; Селективна добавка для ієрсіній; Агар для  виділення ієрсіній; Добавка для кампілобактерій-V (BFCSA); Селективна добавка для кампілобактеров IV, модифікована (Престон); Добавка Cetrinix для псевдомонад; Агар для визначення чутливості до антимікробних препаратів; 1M Tris-Cl, pH 8.0 ; Ортонітрофеніл-b-D-галактопіранозид; Оксидазні диски ; М'ясний екстракт, сухий; Газогенераторні пакети 3,5 л.; Індикатор анаеробних умов; HiCrome™ Хромогенний агар для коліформ (CCA); Anti-Salmonella (A – 67+Vi), полівалентний; Anti-Salmonella Gr. C; Anti- Salmonella Gr. E; Anti-Salmonella H g; Калій фосфорнокислий однозаміщений KH2PO4; Коагульована плазма кролика)


ДК 021:2015:24960000-1: Хімічна продукція різна (Вироби медичного призначення: Рідкий стандарт Афлатоксин В1 в ацетонітрилі; Рідкий стандарт Дезоксиніваленон (ДОН) в метанолі; Рідкий стандарт Зеараленон в метанолі; Рідкий стандарт Патулін в ацетонітрилі; Рідкий
стандарт Т-2 Токсин в ацетонітрилі; Рідкий стандарт Афлатоксин М1 в ацетонітрилі; Рідкий стандарт Охратоксин А в метанолі; Стандарт для визначення ДЕС у продуктах; Спайк розчин Хлорамфенікол; Набір для визначення Меламіну; Набір для визначення хлорамфеніколу; Набір для імуноферментного визначення ДЕС/ Діетилсільбестрол; 2,4'-DDT, аналітичний стандарт; КУМАФОС, аналітичний
стандарт; ГЛІЦЕРИЛТРИМІРИСТАТ; ГЛІЦЕРИЛТРИПАЛЬМІТАТ; ГЛІЦЕРИЛТРИДЕКАНОАТ; ТРИЛАУРИН; ТРИСТЕАРИН; ХОЛЕСТЕРОЛ)


ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори (Деталі для ремонту виробничого обладнання: Хроматографічна колонка)


ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Тест-система ПЛР-РЧ; Набір реагентів для виділення рослинної ДНК)


 ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Лот №2 – Послуги з калібрування лабораторного обладнання)


 ДК 021:2015:38510000-3: Мікроскопи (Обладнання для господарської діяльності: Бінокулярний мікроскоп лабораторного класу: НК 024:2023: 35484 — Мікроскоп світловий стандартний)


 ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори (Запчастини для ремонту виробничого обладнання: Колонка капілярна для газової хроматографії фаза; Олівцевий вугільний фільтр; Лайнер)