Організація роботи лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи

Львівської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – завідувач Оксана Ярославівна Макогін, провідний лікар ветеринарної медицини Володимир Орестович Луців.

Електронна адреса відділу lvivrunku2018@ukr.net

Відділ організації роботи лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Держпродспоживслужби, Положенням про відділ, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, Положенням про лабораторію.

Основними завданнями відділу організації роботи лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи є:

 • Здійснення заходів щодо добору та розподілу персоналу, вивчення відповідності їхніх ділових та моральних якостей в роботі за професією і посадою.
 • Організація здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю за якістю проведення ветеринарно-санітарної експертизи в лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи (далі ЛВСЕ) продукції тваринного та рослинного походження, що реалізуються на ринках.
 • Надання методичної допомоги та консультативної допомоги спеціалістам ЛВСЕ на ринках з питань проведення ветеринарно-санітарної експертизи.
 • Сприяння підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини в ЛВСЕ на ринках.
 • Сприяння впровадженню в практику досягнень в проведенні ветеринарно-санітарної експертизи сировини та продукції рослинного та тваринного походження, нових наукових та методичних розробок.
 • Сприяння в межах своїх повноважень постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини ЛВСЕ на агропродовольчих ринках, широкому впровадженню досягнень науки і передового досвіду з питань ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів тваринного та рослинного походження.

З метою виконання покладених на відділ організації роботи лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи:

 • Бере участь в координації робіт по підготовці документів що стосуються акредитації та розширення діючої сфери ЛВСЕ на ринках.
 • Бере участь у розробці документації Системи Управління, а саме інструкцій та форм для ЛВСЕ на ринках.
 • Організовує міжлабораторні порівняльні раунди для ЛВСЕ на ринках.
 • Розробляє плани з якості згідно діючої Системи Управління.
 • Готує матеріали для аналізу з боку керівництва для проведення поточних та заключної нарад.
 • Бере участь у проведенні внутрішніх аудитів згідно річного плану-графіку та програми внутрішнього аудиту.
 • Організовує та проводить стажування новоприбулих спеціалістів в ЛВСЕ на ринках.
 • Проводить організацію закупівлі витратних матеріалів для роботи ЛВСЕ на ринках.
 • Надає методичну та консультативну допомогу спеціалістам ЛВСЕ на ринках з питань проведення ветеринарно-санітарної експертизи.
 • Організовує та проводить наради, навчання та семінари по питаннях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках.