Радіологічний

Львівської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів- завідувач Сімонов Роман Петрович, провідні лікарі ветеринарної медицини Геринович Мирослава Іванівна, Гайдай Уляна Василівна.

Радіологічний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, правилами і стандартами документаційного забезпечення лабораторії наказами директора, Положенням про лабораторію. Відділ акредитований Національним агентством з акредитації України , який є повним членом ILAC – міжнародної організації зі співробітництва в галузі акредитації лабораторій, відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

Основними завданнями відділу є:

 • Здійснення радіологічного контролю за об’єктами ветнагляду на території Львівської області.
 • Виконання радіологічних досліджень згідно щорічних планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження.
 • Забезпечення достовірності, об’єктивності та необхідної точності результатів досліджень.
 • Дотримання встановленого порядку та термінів проведення досліджень.
 • Надання практичної та методичної допомоги уповноваженим при роботі на приладах радіаційного контролю.
 • Взяття участі у ВЕТ- ТЕСТАХ та міжлабораторних порівняльних раундах з метою підтвердження якості проведених випробувань.
 • Підвищення кваліфікації фахівців радіологічного відділу.
 • Забезпечення функціонування системи цивільного захисту лабораторії.
 • Забезпечення функціонування розробленої у лабораторії Системи Управління.
 • Здійснення радіологічного моніторингу харчових продуктів, які виробляються на території області, так і тих що завозяться ззовні.

Радіологічний відділ оснащений сучасним спектрометричним, радіометричним та дозиметричним обладнанням та проводить радіологічні дослідження (випробування) харчових продуктів кормів, води  тощо, на відповідність:

ГН 6.6.1.1-130-2006  «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді»;

 • Нормам радіаційної безпеки України;
 • ДСТУ, технічним умовам, методичним вказівкам.

Радіологічний відділ, згідно сфери акредитації, проводить наступні дослідження:

 • дослідження харчових продуктів, кормів, води  тощо на визначення питомої активності радіонуклідів 137Cs, 90Sr спектрометричним методом;
 • вимірювання потужності поглиненої дози зовнішнього гамма-випромінювання в повітрі будинків та приміщень;
 • визначення питомої активності радіонуклідів 137Cs, 90Sr в деревині та продукції з деревини
 • визначення ефективної питомої активністі природних радіонуклідів радію-226 (226Ra) , торію-232 (232Th), калію-40 (40К) в будівельних матеріалах та мінеральній сировині,
 • визначення сумарної питомої активності природних радіонуклідів радію-226 (226Ra) , торію-232 (232Th), калію-40 (40К) та штучного радіонукліду цезію-137 (137Cs) в картонно-паперовій продукції
 • вимірювання радіаційного фону.

Завантажити найменування послуг та цін