Безпеки середовища життєдіяльності, метрологічного забезпечення та стандартизації

В.о. завідувача відділу безпеки середовища життєдіяльності, метрологічного забезпечення та стандартизації, провідний інженер з метрології –  Бачинський Богдан Андрійович

Провідний лікар із загальної гігієни – Чміль Ольга Богданівна

Відділ акредитований відповідно до  ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

На даний час  відділ укомплектований висококваліфікованими спеціалістами ( лікар із загальної гігієни, провідний інженер з метрології ).

Спеціалісти відділу здійснюють санітарно-гігієнічні дослідження  фізичних факторів  на відповідність вимогам державним санітарним нормам і правилам, нормативно-технічної документації. Відділ укомплектований необхідним сучасним обладнанням. Вимірювання проводяться приладами, які проходять щорічне обов´язкове  калібрування : метеометром  МЄС -200А,  люксметром цифровим DE3350,  шумоміром  DT-8852.

У відповідності до сфери акредитації відділ здійснює проведення інструментальних досліджень фізичних факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров`я населення, а саме : метеофакторів (температура повітря, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря), шуму, освітлення на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, а також відповідно до звернень суб´єктів господарювання та окремих громадян (навколишнє середовище, житлові та нежитлові приміщення в т.ч. дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, лікувально-профілактичні заклади, оздоровчі, заклади  громадського харчування та торгівлі, територія житлової забудови тощо).   Окрім цього відділ відповідає за метрологічне забезпечення лабораторії та здійснення управління документацією отриманою ззовні.