Патоморфологічний

Робота відділу :

 • аналіз можливості проведення випробувань та прийом патологічного/біологічного матеріалу;
 • реєстрація всіх зразків, що надходять на дослідження у ЛРДЛДПСС у програмі LIMS, у «Журналі прийому патологічного/біологічного матеріалу для досліджень»;
 • оформлення «Протоколу погодження можливості проведення замовлення на дослідження»; «Бланк зворотнього зв’язку», «Замовлення на лабораторні дослідження», «Форма реєстрації відвідувачів», «Список затверджених постачальників та кандидатів у кваліфіковані постачальники», «Протокол розгляду невідповідностей», «Матеріали для аналізу збоку керівництва»;
 • оформлення «Завдань на випробування» по відділах;
 • доставлення патологічного/біологічного матеріалу по відділах на дослідження;
 • оформлення  «Експертних висновків», «Звітів про результати досліджень»;
 • заповнення «Журналу реєстрації експертиз»;
 • видача результатів замовнику;
 • розтин трупів, відбирання патматеріалу на дослідження ;
 • заповнення «Журналу первинних спостережень»;
 • ведення «Таблиця реєстрації обладнання» та «План технічного обслуговування обладнання»,  «Таблиця обслуговування обладнання»,  «Таблиця контролю температурного режиму», «Таблиця контролю параметрів мікроклімату» ,»Таблиця проведення дезінфекцій», «Таблиця контролю санітарного стану» у відділі;
 • здавання щотижневих, щомісячних, щоквартальних і річних звітів;
 • прийом патологічного/біологічного матеріалу по ГЕ (Губчастоподібна енцефалопатія) та інших хворобах, формування супровідних документів та зразків на дослідження для відправлення по областях;
 • отримана вхідна документація «Звіти про результати досліджень» направляється у відокремлені підрозділи в електронному варіанті;
 • архівування та зберігання документації у відділі відповідно до вимог терміну зберігання за системою управління якістю, ведення форми «Журнал архівних копій» ;
 • участь у комплексних перевірках роботи ветслужби районів;
 • заповнення форм по системі управління якістю ;
 • розрахунок навантаження відділу;
 • проведення інвентаризації раз на рік або при необхідності;
 • замовлення витратних матеріалів за рахунок державних та спеціальних коштів на відокремлені підрозділи  та відділ ЛРДЛДПСС відповідно.

Відділ акредитований відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
Зав. патоморфологічного відділу:
І.-M.В. Підганюк