Політики та Цілі

 Наша Політика відповідає вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Її основні положення перераховані нижче:

QF– 8.2/1   Заява про політики ЛРДЛ Держпродспоживслужби

Лабораторія визначила свої політики за дотримання яких відповідає особисто директор  ЛРДЛ Держпродспоживслужби.

 ЛРДЛ Держпродспоживслужби прагне бути визнаною, як референц лабораторія у визначеній сфері діяльності, постійно її розширюючи, дотримуючись наступних політик:

1.Забезпечення керівництвом ЛРДЛ Держпродспоживслужби достовірності результатів випробувань відповідно до встановлених методів під час обслуговування замовників.

2.Гарантування дотримання персоналом ЛРДЛ Держпродспоживслужби сталої професійної практики.

3.Гарантування здійснення лабораторної діяльності неупереджено шляхом створення необхідних заходів для незалежності її керівництва та співробітників від будь-якого невиправданого внутрішнього та зовнішнього, комерційного, фінансового або іншого тиску і впливу, що становлять загрозу неупередженості.

4.Гарантування здійснення заходів з вирішення скарг з боку замовників та інших сторін. Прагнемо до максимального задоволення інтересів замовників і підтримки їх довіри, забезпечуємо конфіденційність інформації щодо виконуваних робіт.

5.Гарантування керування невідповідною роботою в межах лабораторії. Приділяємо гідну увагу своєчасному виявленню будь-яких відхилень від вимог Стандарту та системи управління, вибору найбільш ефективних шляхів їх усунення.

6.Гарантування забезпечення лабораторії необхідними послугами та продукцією  тільки встановленої якості.

7.Гарантування управління ризиками, метою якого є зниження загрози прийняття неправильних рішень та зменшення потенційно негативних наслідків при проведенні лабораторної діяльності.

8.Гарантування дотримання вимог Стандарту ДСТУ EN ISO/ IEC 17025 у всіх галузях діяльності, які здійснює ЛРДЛ Держпродспоживслужби:

a. проведення випробувань згідно сфери акредитації;

b. розробка, валідація або верифікація методів;

c. консультаційні послуги щодо проведення випробувань;

d. науково-просвітня робота.

9.Гарантування  знань персоналом ЛРДЛ Держпродспоживслужби розробленої документації СУ і виконання у своїй діяльності  вимог встановлених політиками та процедурами.

10.Керівництво ЛРДЛ Держпродспоживслужби, в особі директора, зобов’язується дотримуватись вимог Стандарту та безперервно поліпшувати результативність системи управління.

 

Основними цілями керівництва і кожного працівника  ЛРДЛ Держпродспоживслужби є:

 

QF– 8.2/2 Цілі ЛРДЛ Держпродспоживслужби

      За результатами аналізу результативності та вдосконалення функціонування СУ, на виконання «Заяви про політики ЛРДЛ Держпродспоживслужби» лабораторія встановила та забезпечує виконання цілей:

 1. Забезпечувати лабораторію якісними послугами та продукцією для здійснення діяльності ЛРДЛ Держпродспоживслужби.
 2. Підтримувати у робочому стані закуплене обладнання шляхом постійного технічного нагляду та забезпечити простежуваність вимірювань наявного обладнання за рахунок калібрувань та проміжних перевірянь.
 3. Підтримувати участь у перевірках професійного рівня або міжлабораторних порівняннях щодо кожного напрямку діяльності, зазначених у сфері акредитації.
 4. Використовувати аналіз моніторингу достовірності результатів випробувань для забезпечення стабільності виробничих процесів.
 5. Спеціалістам ЛРДЛ Держпродспоживслужби постійно відслідковувати дотримання сталої лабораторної практики, доказом якої є наявність протягом останніх двох років документального підтвердження проведення випробувань.
 6. Постійно відстежувати діяльність щодо обслуговування замовників та надання їм консультацій для отримання даних для вдосконалення системи управління, діяльності лабораторії та обслуговування замовників.
 7. Здійснювати негайний і грунтовний аналіз скарги і усунення причин, які призвели до її появи.
 8. Підвищувати кваліфікацію персоналу лабораторії шляхом організації та проведення внутрішніх навчань персоналу та участі у зовнішніх навчаннях або інших навчальних заходах.
 9. Дотримуватись умов конфіденційності та незалежності встановлених в лабораторії.
 10. Керувати невідповідною роботою таким чином, щоб унеможливити її повторну появу.
 11. Здійснювати дії щодо мінімізації ризиків та максимізації можливостей відповідно до виявлених ризиків лабораторії.
 12. Проводити періодичний аналіз розробленої документації СУ та документації щодо функціонування СУ на нараді у директора.

 

Заява про політики ЛРДЛ Держпродспоживслужби та цілі ЛРДЛ Держпродспоживслужби  виходить від директора  після проведення щорічного аналізу з боку керівництва, який здійснюється відповідно до п.8.9 ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.