Управління якістю досліджень

Завідувач відділу управління якістю досліджень – Дворницька Віра Петрівна
Фахівець із якості – Горчин Софія Володимирівна

E-mail: lvivquality@ukr.net

Відділ управління якістю досліджень у своїй діяльності керується чинним законодавством України, положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, правилами і стандартами документаційного забезпечення лабораторії, наказами директора лабораторії, ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, політиками, наказами, методиками, інструкціями  та іншими документами НААУ, документами ILAC та EA та іншими нормативно-правовими актами.

Основними завданнями відділу управління якістю досліджень є:

– Впровадження, підтримування функціонування та вдосконалення Системи Управління у Львівській регіональній державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

– Забезпечення створення нової та дотримання існуючої документації Системи Управління у ЛРДЛ Держпродспоживслужби.

-Ознайомлення персоналу ЛРДЛ Держпродспоживслужби з вимогами документації Системи Управління та ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

– Проведення оцінки функціонування Системи Управління у відділах, секторах, лабораторіях ЛРДЛ Держпродспоживслужби та контроль за виправленням невідповідностей, що виявляються під час проведення такої оцінки.

– Сприяння участі ЛРДЛ Держпродспоживслужби у МПР, а також облік та аналіз результатів участі у них.

– Проведення підготовки ЛРДЛ Держпродспоживслужби до акредитації, заходів з нагляду, розширення діючої сфери акредитації.

– Співпраця ЛРДЛ Держпродспоживслужби з НААУ, з Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

– Сприяння в межах своїх повноважень постійному навчанню та підвищенню кваліфікації фахівців ЛРДЛ Держпродспоживслужби з питань впровадження та підтримання функціонування Системи Управління у практику шляхом організації та проведення семінарів, навчань, нарад.

Функції

З метою виконання покладених на відділ управління якістю досліджень завдань:

-Координує роботи по підготовці документів що стосуються акредитації,  розширення діючої сфери акредитації, заходів з інспекційного нагляду.

– Бере участь у визначенні політики та цілей ЛРДЛ Держпродспоживслужби.

-Розробляє, перевидає та вносить зміни в документацію Системи Управління: Керівництво з якості, Процедури, бере участь та організовує  розробку, перевидання та внесення змін в Інструкції, МВ та Форми для документування процесів.

– Розміщує документацію Системи Управління на веб сервісі.

– Бере участь в підготовці  проектів розпорядчих і нормативних документів.

– Організовує проведення нарад, навчань, семінарів та проводить наради, навчання, семінари по Системі Управління.

-Контролює ефективність зовнішніх навчань.

-Організовує та проводить внутрішні аудити.

-Контролює цілісність системи управління при створенні нової документації, при адміністративних змінах в структурі лабораторії, при технічних змінах в організації робіт.

-Проводить консультаційну і методичну роботу з персоналом по процесам Системи Управління і питанням встановленим керівництвом.

– Періодично перевіряє виконання планів Системи Управління.

– Сповіщає директора у разі виявлення невідповідностей, що впливають на результати випробувань.

– Розробляє коригувальну дію у випадку виявлення невідповідності.

– Контролює виконання коригувальної дії.

-Визначає результативність коригувальної дії.

-Бере участь в зборі і систематизації інформації, необхідної для аналізу СУ з боку вищого керівництва.

-Готує матеріали по функціонуванню системи управління  для проведення аналізу з боку керівництва.

-Проводить наради у директора із веденням протоколів згідно плану-графіку за результатами аналізування з боку керівництва.

– Готує зведені звіти по аудитах, коригувальних діях.

– Розробляє план управління ризиками та можливостями лабораторії та контролює результативність здійснення дій щодо мінімізації ризиків та максимізації можливостей.