Хіміко-токсикологічний

Львівської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Завідувач хіміко-токсикологічного відділу – Лесів Наталія Ростиславівна

Хіміко-токсикологічний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, Головного управління Держпродспоживслужби у  Львівській області, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, правилами і стандартами документаційного забезпечення лабораторії наказами директора, Положенням про лабораторію. Відділ акредитований Національним агентством з акредитації України , який є повним членом ILAC – міжнародної організації зі співробітництва в галузі акредитації лабораторій, відповідно до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 .

Хіміко-токсикологічний відділ складається із 4-х секторів:

 • Атомної абсорбції-завідувач сектором Мартинець О. В.
 • Газової хроматографії- завідувач сектором Теслюк М.І.
 • Рідинної хроматографії – завідувач сектором Лесів Н.Р.
 • Фізико-хімічних та біохімічних досліджень- завідувач сектором Будзінська Я. Д.

Основними завданнями хіміко-токсикологічного відділу є:

 • Забезпечення організації діагностичних та планових досліджень в області.
 • Проведення безпосередньо на базі відділу лабораторних досліджень матеріалів, кормів, сировини тваринного та рослинного походження з видачею у встановленому порядку результатів досліджень.
 • Забезпечення достовірності, об’єктивності та необхідної точності результатів досліджень.
 • Дотримання встановленого порядку та термінів проведення досліджень.
 • Підтримування в належному стані лабораторного обладнання та апаратури.
 • Надання практичної та методичної допомоги уповноваженим на хіміко-токсикологічні дослідження спеціалістам в районах.
 • Забезпечення у практику новітніх засобів, методів контролю та експертизи із одночасним навчанням та підготовкою спеціалістів для їх обслуговування.
 • Постійного підтримування сталої лабораторної практики.
 • Взяття участі у ВЕТ- ТЕСТАХ та міжлабораторних порівняльних раундах з метою підтвердження якості проведених випробувань.
 • Постійного підвищення кваліфікації спеціалістів відділу.
 • Забезпечення функціонування розробленої у лабораторії Системи Управління.
 • Проведення моніторингових досліджень забруднювачів та токсикантів у живих тваринах та сировині тваринного походження на виконання державних Планів.

Для виконання поставлених завдань відділ забезпечений сучасним лабораторним обладнанням:

 • Газовий хроматограф VARIAN
 • Газовий хроматограф SION
 • Рідинний хроматограф VARIAN
 • Атомно-абсорбційний спектрофотометр VARIAN
 • Атомно-абсорбційний спектрофотометр SHIMADZU

Завантажити найменування послуг та цін